sex

Disclaimer

Disclaimer voor vrouwenneuken.com
vrouwenneuken.com, hierna te noemen vrouwenneuken.com, verleent u hierbij toegang tot www.vrouwenneuken.com en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen. vrouwenneuken.com behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
vrouwenneuken.com spant zich in om de inhoud van www.vrouwenneuken.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.vrouwenneuken.com aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van vrouwenneuken.com.

In het bijzonder zijn alle prijzen en verwijzingen op www.vrouwenneuken.com onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op www.vrouwenneuken.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan vrouwenneuken.com nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij vrouwenneuken.com tenzij anders aangegeven. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van vrouwenneuken.com, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Lees meer over de algemene voorwaarden en privacy policy.

seksdate